โปรแกรมนี้ทดลองใช้งานเท่านั้น พัฒนาโดย..นายธานินทร์ ธานี tel.08483-30454 Ciknok2000@gmail.com www.cika.biz